March 2017

Review Article

Foon Yin Fung, Yeh Ching Linn
Singapore Med J 2017; 58(3): 115-120

Medical Education

Vijay Krishnan, Tze Chwan Lim, Francis Cho Hao Ho, Wilfred CG Peh
Singapore Med J 2017; 58(3): 121-125
[CME Article]

Commentary

Bryan Wei Hoe Tam, Dana Rui Ting Lo, Daniel Wen Hao Seah, Jun Xian Lee, Zann Fang Ying Foo, Zoe Yu Yah Poh, Fionna Xiu Jun Thong, Sam Kim Yang Sim, Chew Sim Chee
Singapore Med J 2017; 58(3): 126-128

Original Article

Rakhee Yash Pal, Win Sen Kuan, Yiwen Koh, Kuhan Venugopal, Irwani Ibrahim
Singapore Med J 2017; 58(3): 129-133
Hui Jin Toh, Zhen Yu Lim, Philip Yap, Terence Tang
Singapore Med J 2017; 58(3): 134-138
Lester Teong Jin Tan, Seng Joung Wong, Ernest Beng Kee Kwek
Singapore Med J 2017; 58(3): 139-144
Ping Chong Bee, Veera Sekaran, Richard Rui Jie Ng, Ting Yi Kweh, Gin Gin Gan
Singapore Med J 2017; 58(3): 150-154

Clinical Practice Guidelines

Singapore Med J 2017; 58(3): 155-166

Letter to the Editor

CME Answers