May 2016

Review Article

Tze Ling Gwendoline Beatrice Soh, Lalit Kumar Radha Krishna, Shin Wei Sim, Alethea Chung Peng Yee
Singapore Med J 2016; 57(5): 220-227

Practice Integration & Lifelong Learning

Troy Hai Kiat Puar, Yingjuan Mok, Roy Debajyoti, Joan Khoo, Choon How How, Alvin Kok Heong Ng
Singapore Med J 2016; 57(5): 228-232
[CME Article]

Original Article

Daniel SW Ting, Jill CS Lee, Benny KG Loo, Katherine Baisa, Wen Hsin Koo, Sandy Cook, Boon Leng Lim
Singapore Med J 2016; 57(5): 233-237
Ramesh Wijaya, Hui Min Gloria Cheng, Chee Keong Chong
Singapore Med J 2016; 57(5): 238-241
Teddy Suratos Fabila, Hwan Ing Hee, Rehena Sultana, Pryseley Nkouibert Assam, Anne Kiew, Yoke Hwee Chan
Singapore Med J 2016; 57(5): 242-253
Jiyang Han, Jing Xia, Qiang He, Yun Shao, Yuhua Zhan, Guo Liu, Xumei Wang
Singapore Med J 2016; 57(5): 254-261
Sharifah Shafinaz Binti Sharif-Abdullah, Mei Chan Chong, Surat Singh Surindar-Kaur, Shahrul Bahyah Kamaruzzaman, Kwan Hoong Ng
Singapore Med J 2016; 57(5): 262-266
Boon Wee Teo, Horng Ruey Chua, Weng Kin Wong, Sabrina Haroon, Srinivas Subramanian, Ping Tyug Loh, Sunil Sethi, Titus Lau
Singapore Med J 2016; 57(5): 267-273

Medical Education

Yusheng Keefe Lai, Rameysh Danovani Mahmood
Singapore Med J 2016; 57(5): 274-278
[CME Article]

Letter to the Editor

Yen-Feng Lee, Wei-Chung Mao, Yueh-Ming Tai, Hsin-An Chang, Yu-Chen Kao, San-Yuan Huang, Nian-Sheng Tzeng
Singapore Med J 2016; 57(5): 279

CME Answers

Singapore Med J 2016; 57(5): 280