April 2018

Editorial

Swee Han Lim
Singapore Med J 2018; 59(4): 169

Medicine in Stamps

Siang Yong Tan, A Yip
Singapore Med J 2018; 59(4): 170-171

Commentary

Li Wu, Julia Farquhar, Jackie Ma, Arpana R Vidyarthi
Singapore Med J 2018; 59(4): 172-176

Medical Education

Ying Xin Candice Leong, Poh Lye Paul See
Singapore Med J 2018; 59(4): 177-182
[CME Article]

Pictorial Essay

Bimal Mayur Kumar Vora, Bak Siew Steven Wong
Singapore Med J 2018; 59(4): 183-189
[CME Article]

Original Article

Zoe Xiaozhu Zhang, Yang Yong, Wan C Tan, Liang Shen, Han Seong Ng, Kok Yong Fong
Singapore Med J 2018; 59(4): 190-198
Desmond Wei Tan, Annabelle Mei En Lim, Daniel Yuxuan Ong, Li Lee Peng, Yiong Huak Chan, Irwani Ibrahim, Win Sen Kuan
Singapore Med J 2018; 59(4): 199-204
Sashikumar Ganapathy, Joo Guan Yeo, Xing Hui Michelle Thia, Geok Mei Andrea Hei, Lai Peng Tham
Singapore Med J 2018; 59(4): 205-209
Yue Yen Lee, Eric Fang, Yanyi Weng, Sashikumar Ganapathy
Singapore Med J 2018; 59(4): 210-216
Rachel Jia Min Ko, Swee Han Lim, Vivien Xi Wu, Tak Yam Leong, Sok Ying Liaw
Singapore Med J 2018; 59(4): 217-223

Case Series

Thean Howe Bryan Koh, Jiong Hao Jonathan Tan, Choon-Chiet Hong, Wilson Wang, Aziz Nather
Singapore Med J 2018; 59(4): 224-227

Letter to the Editor

Wai Leong Kok, Hazel H Oon, Yoke Chin Giam
Singapore Med J 2018; 59(4): 228-229

CME Answers