April 2017

Editorial

Lawrence Soon-U Lee
Singapore Med J 2017; 58(4): 169-170

Review Article

Harvard Zhenjia Lin, Paul Anantharajah Tambyah, Eu Leong Yong, Arijit Biswas, Shiao-Yng Chan
Singapore Med J 2017; 58(4): 171-178

Practice Integration & Lifelong Learning

Yingjuan Mok, Chee Wei Tan, Hang Siang Wong, Choon How How, Kah Leong Alvin Tan, Pon Poh Hsu
Singapore Med J 2017; 58(4): 179-183
[CME Article]

Medical Education

Chinthaka Appuhamy, Justin Kwan, Martin Weng Chin H’ng, Sriram Narayanan, Sundeep Punamiya
Singapore Med J 2017; 58(4): 184-188
[CME Article]

Original Article

Wen Yi Thong, Audrey Han, S J Furene Wang, Jeremy Lin, Mas Suhaila Isa, Evelyn Siew Chuan Koay, Stacey Kiat-Hong Tay
Singapore Med J 2017; 58(4): 189-195
Yasumasa Kawano, Atsushi Togawa, Yoshihiko Nakamura, Mariko Mizunuma, Reiko Yamasaki, Kota Hoshino, Takeshi Nishida, Hiroyasu Ishikura
Singapore Med J 2017; 58(4): 196-200
Tyng Yu Chuah, Nai Lee Lui
Singapore Med J 2017; 58(4): 201-205
Andrew Arjun Sayampanathan, Yeong Tze Wilnard Tan, Jie Ming Nigel Fong, Yun Qing Koh, Chew Lip Ng, Niraj Mohan, Jin Hao Justin Jang, Paul Anantharajah Tambyah
Singapore Med J 2017; 58(4): 206-211
Jason Yongsheng Chan, Kaavya Narasimhalu, Orlanda Goh, Xiaohui Xin, Tien Yin Wong, Julian Thumboo, Ghee Chee Phua
Singapore Med J 2017; 58(4): 212-217
Li Nien Michelle Tan, Supriya Srivastava, Ming Teh, Seng Hock Quak, Marion M Aw
Singapore Med J 2017; 58(4): 218-222

Medicine in Stamps

Siang Yong Tan, Kate Pettigrew
Singapore Med J 2017; 58(4): 223-224

Letter to the Editor

Rajiv Ananthakrishna, Li-Jun Wang, Liang Ping Zhao, Huay Cheem Tan
Singapore Med J 2017; 58(4): 225-227
Song Tao Timothy Cheo, Keith Hsiu Chin Lim
Singapore Med J 2017; 58(4): 228

CME Answers