December 2018

Editorial

Lionel Hon Wai Lum, Kian-Keong Poh, Paul Anantharajah Tambyah
Singapore Med J 2018; 59(12): 614-615

Commentary

Chloe Xiaoyun Chan, Gen Lin Foo, Ernest Beng Kee Kwek
Singapore Med J 2018; 59(12): 616-618
Colin Jingxian Tan, Chee Yeong Lim
Singapore Med J 2018; 59(12): 619-621

Review Article

Sayra M Cristancho, Mark Goldszmidt, Lorelei Lingard, Christopher Watling
Singapore Med J 2018; 59(12): 622-627

Practice Integration & Lifelong Learning

Rahul Kumar, Eng Kiong Teo, Choon How How, Teck Yee Wong, Tiing Leong Ang
Singapore Med J 2018; 59(12): 628-633
[CME Article]

Medical Education

Jun Si Yuan Li, Kheng Choon Lim, Winston Eng Hoe Lim, Robert Chun Chen
Singapore Med J 2018; 59(12): 634-641
[CME Article]

Original Article

Chew Lip Ng, Xuan Dao Liu, Renuka Murali Govind, Jonathan Wei Jian Tan, Shirley Beng Suat Ooi, Sophia Archuleta
Singapore Med J 2018; 59(12): 642-646
Jie Ming Nigel Fong, Yeong Tze Wilnard Tan, Andrew Arjun Sayampanathan, Niraj Mohan, Yun Qing Koh, Jin Hao Justin Jang, Jin Rong Ivan Low, Anupama Vasudevan, Chew Lip Ng, Paul Ananth Tambyah
Singapore Med J 2018; 59(12): 647-651

Letter to the Editor

Lee Ren Leyland Chuang, Jonathan Cheung, Surinder Kaur Pada, Yu-Heng Gamaliel Tan, Li Lin
Singapore Med J 2018; 59(12): 660

Erratum

Han S, Toh HC
Singapore Med J 2018; 59(12): 661

Index

Singapore Med J 2018; 59(12): 662-665

CME Answers