February 2018

Eulogy

James Yip, Poh Kian Keong, Tan Huay Cheem
Singapore Med J 2018; 59(2): 62-63

Commentary

Anselm Chi-wai Lee
Singapore Med J 2018; 59(2): 64-68

Special Communication

Poh Kian Keong
Singapore Med J 2018; 59(2): 69

Practice Integration & Lifelong Learning

Boon Hui Chan, Ruixiang Yee, Rukshini Puvanendran, Seng Bin Ang
Singapore Med J 2018; 59(2): 70-75
[CME Article]

Clinical Practice Guidelines

Original Article

Bien Lai, Wee Kiat Tan, Qing Shu Lu
Singapore Med J 2018; 59(2): 87-93
Chin Yee Woo, Han Loong Ho, Mohammad Bin Zainuddin Ashik, Kevin Boon Leong Lim
Singapore Med J 2018; 59(2): 94-97
Dallan Dargan, Dmitrii Dolgunov, Khin Thida Soe, Pamela Er, Fathimath Naseer, Davide Lomanto, Jimmy BY So, Asim Shabbir
Singapore Med J 2018; 59(2): 98-103
Wai Fong Chew, Pooi Pooi Leong, Sook Fan Yap, A Malik Yasmin, Kong Bung Choo, Gary Kim Kuan Low, Nem Yun Boo
Singapore Med J 2018; 59(2): 104-111

Letter to the Editor

Yu Jun Wong, Karen Jui Lin Choo, Jade Xiao Jue Soh, Chee Kiat Tan
Singapore Med J 2018; 59(2): 112-113
Dinesh Sirisena, Chuo Ren Leong, Paul Poh Lye See, Chin Sim Teoh
Singapore Med J 2018; 59(2): 114-115

CME Answers