January 2020

Editorial

Kian Keong Poh
Singapore Med J 2020; 61(1): 1
Ming Hua Cheng, Tong Khee Tan
Singapore Med J 2020; 61(1): 2-3

Medicine in Stamps

Siang Yong Tan, Patricia Sims Poole
Singapore Med J 2020; 61(1): 4-5

Commentary

Navin Kuthiah, Chaozer Er
Singapore Med J 2020; 61(1): 6-8

Electrocardiography Series

Andie Hartanto Djohan, Ching-Hui Sia, Devinder Singh, Weiqin Lin, William Kok-Fai Kong, Kian-Keong Poh
Singapore Med J 2020; 61(1): 9-14
[CME Article]

Medical Education

Julian Sau Lian Chieng, Kheng Song Leow, Tze Chwan Lim
Singapore Med J 2020; 61(1): 15-18
[CME Article]

Original Article

Shin Yi Ng, Jason Phua, Yu Lin Wong, Ganesh Kalyanasundaram, Amartya Mukhopadhyay, Danny Lim, Naville Chia, Benjamin Choon Heng Ho, Michael J Bailey, Yahya Shehabi, Lian Kah Ti
Singapore Med J 2020; 61(1): 19-23
Matthew Jian Wen Low, Kathleen Swee Min Khoo, Win Sen Kuan, Shirley Beng Suat Ooi
Singapore Med J 2020; 61(1): 28-33
Xiayan Shen, Benjamin Wei Rong Tay, Benjamin Yong-Qiang Tan, Nicholas Jinghao Ngiam, John Shao Rong Mok, Shao Feng Mok, Eng Soo Yap, See Meng Khoo
Singapore Med J 2020; 61(1): 34-38
Mohamed El-Sherbiny, Mohamed Ahmed Eladl, Anu Vinod Ranade, Maha Guimei, Hala Gabr
Singapore Med J 2020; 61(1): 39-45

Case Series

Suneel Ramesh Desai, Delong Zeng, Si Jack Chong
Singapore Med J 2020; 61(1): 46-53

Reviewers' List

Singapore Med J 2020; 61(1): 54

CME Answers