December 2020

Editorial

Pow-Li Chia
Singapore Med J 2020; 61(12): 617-618

Review Article

Jason Pik Eu Chang, Yu Jun Wong, Wei Lyn Yang, Kieron Boon Leng Lim, Poh Seng Tan, Gim Hin Ho, Benjamin Cherng Hann Yip, James Weiquan Li, Chern Hao Chong, David Eng Hui Ong, Tju Siang Chua, Charles Kien Fong Vu, Kok Ann Gwee, Tiing Leong Ang, Chee Kiat Tan
Singapore Med J 2020; 61(12): 619-623

Commentary

Beatrice Jun-Nian Tan, Hong Lee Terry Teo, Wee Lim Loo, Shree Kumar Dinesh
Singapore Med J 2020; 61(12): 624-625

Practice Integration & Lifelong Learning

Yi Xiu Jocelyn Lim, Suat Yee Kwek, Choon How How, Wei Shih Derrick Chan
Singapore Med J 2020; 61(12): 626-632
[CME Article]

Pictorial Essay

Mark Bangwei Tan, Kim Ping Tan, Joey Chan Yiing Beh, Eugenie Yi Kar Chan, Kenneth Fu Wen Chin, Zong Yi Chin, Wei Ming Chua, Aaron Wei-Loong Chong, Gary Tianyu Gu, Wenlu Hou, Anna Chooi Yan Lai, Rebekah Zhuyi Lee, Perry Jia Ren Liew, May Yi Shan Lim, Joshua Li Liang Lim, Zehao Tan, Eelin Tan, Grace Siew Lim Tan, Timothy Shao Ern Tan, Eu Jin Tan, Alexander Sheng Ming Tan, Yet Yen Yan, Winston Eng Hoe Lim
Singapore Med J 2020; 61(12): 633-640
[CME Article]

Original Article

Rungroj Krittayaphong, Arjbordin Winijkul, Atthasit Pirapatdit, Pollakrit Chiewvit, Chulalak Komoltri, Warangkna Boonyapisit, Suchart Arunsiriwattana, Tanita Bunyapipat, Sirin Apiyasawat, Kasem Rattanasumawong, Ahthit Yindeengam
Singapore Med J 2020; 61(12): 641-646
Jason Meng Huey Chan, Andrew Hao Sen Fang, Mitesh Shah
Singapore Med J 2020; 61(12): 647-660

Short Communication

Adeline Mei Yen Yong, An Jian Leung, Nisha Suyien Chandran
Singapore Med J 2020; 61(12): 661-664

Letter to the Editor

Wenjia Pearly Koh, Yingjuan Mok, Yvonne Poh, Jia Wen Kam, Hang Siang Wong
Singapore Med J 2020; 61(12): 665-666

Erratum

Low TY, Koh YX, Goh BK
Singapore Med J 2020; 61(12): 667

Index

Singapore Med J 2020; 61(12): 668-671

CME Answers