April 2021

Editorial

Shridhar Ganpathi Iyer
Singapore Med J 2021; 62(4): 157-158

Review Article

Eu-Leong Yong, Susan Logan
Singapore Med J 2021; 62(4): 159-166

Practice Integration & Lifelong Learning

Xiaoxuan Guo, Nur Adila Binte Ahmad Hatib, Chu Shan Elaine Chew
Singapore Med J 2021; 62(4): 167-172
[CME Article]

Pictorial Essay

[CME Article]

Original Article

Hui Jun Lim, Adrian Kah Heng Chiow, Lip Seng Lee, Siong San Tan, Brian KP Goh, Ye Xin Koh, Chung Yip Chan, Ser Yee Lee
Singapore Med J 2021; 62(4): 182-189
Dypti Lulla, Chiang Wen Teo, XiaoYou Shen, Zhi Bing Julian Loi, Khai Wen Quek, Hosanna Liha Anak Lis, Sheila Anthony Koh, Eric Tao Chan, Sarah Woon Ching Lim, Lian Leng Low
Singapore Med J 2021; 62(4): 190-194
Phong Teck Lee, Rilong Hong, Philip YK Pang, Yeow Leng Chua, Zee Pin Ding
Singapore Med J 2021; 62(4): 195-198
Yinghao Lim, Siti Munawarah Bte Maaroof, Ting Ting Low, Ivandito Kuntjoro, James WL Yip, Edgar Tay
Singapore Med J 2021; 62(4): 199-203

Commentary

Ming Yann Lim, Yijin Jereme Gan, Bin Hui Tan, Kim Meng Kwan, Quan Qing Richmond Lim, Sow Fong Lee, Yaw Khian Chong
Singapore Med J 2021; 62(4): 204-206

Letter to the Editor

CME Answers