February 2020

Editorial

Lionel Hon Wai Lum, Paul Anantharajah Tambyah
Singapore Med J 2020; 61(2): 55-57
Shu-Ling Chong, Marcus Eng Hock Ong
Singapore Med J 2020; 61(2): 58-59

Commentary

Si Yong Ivan Chua, Yih Yng Ng, Marcus Eng Hock Ong
Singapore Med J 2020; 61(2): 60-62

Practice Integration & Lifelong Learning

Jeremy Meng Dao Ho, Choon How How
Singapore Med J 2020; 61(2): 63-68
[CME Article]

Medical Education

Jinhang Wen, Vasu Keshav Sharma, Aung Lwin, Joey Chan Yiing Beh
Singapore Med J 2020; 61(2): 69-74
[CME Article]

Original Article

Hong Choon Oh, Wai Leng Chow, Yan Gao, Ling Tiah, Siang Hiong Goh, Tiruchittampalam Mohan
Singapore Med J 2020; 61(2): 75-80
Irwani Ibrahim, Mui Teng Chua, Desmond Wei Tan, Si Hui Yap, Liang Shen, Shirley Beng Suat Ooi
Singapore Med J 2020; 61(2): 86-91
Yee Kent Liew, Choon Peng Jeremy Wee, Jen Heng Pek
Singapore Med J 2020; 61(2): 92-95
Christelle Cha Sow King, Michael Liu, Sanjay Patel, Tiong Thye Goo, Woan Wui Lim, Hong Chuen Toh
Singapore Med J 2020; 61(2): 96-101
Ronald Ming Ren Tan, Chaoyan Dong, Germac Qiaoyue Shen, Jasmine Xun Yi Feng, Rupini Piragasam, Arif Tyebally, Shu-Ling Chong
Singapore Med J 2020; 61(2): 102-107

Special Communication

Poh Kian Keong
Singapore Med J 2020; 61(2): 108

CME Answers